prijungti

prijungti
prijùngti tr. 1. pririšti, pridurti; pridėti: Prijùnk virvės galą prie vadžių Pn. Vieną arklį į ienas įkinkęs, o antrą pri šalies prijùngęs Skd. | refl. tr., intr.: Negyvasis gipsas ... labai iš lėto teprisijungia vandenį EncIX31. Šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje prisijungia prie taikos sąjūdžio sp. Proletariatas turi įvykdyti ligi galo demokratinį perversmą, prisijungdamas valstiečių masę, kad jėga sutriuškintų patvaldystės pasipriešinimą ir paralyžiuotų buržuazijos nepastovumą . 2. priskirti prie ko: Suomija buvo prijungta prie Rusijos 1849 m., karo su Švedija metu . 3. prikinkyti (prie jungo): Prijùngiau jautį prie jungo J. Prijungė į žagrę jauną jautuką Plv. 4. pristatyti, priversti prie ko: Aš iš kūdikystės prijùngtas prie sunkaus darbo Ėr. \ jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; prijungti; sujungti; užjungti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • prijungti — prijùngti vksm. Prijùngė elèktros laidùs prie izoliãtoriaus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prijungti tinklo diską — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda ↑tinklo diskui prijungti prie ↑vietinio kompiuterio ir suteikti jam vietinio kompiuterio disko statusą – tinklo diskas gauna ↑disko vardą vietiniame kompiuteryje, tampa matomas failų tvarkytuvėse… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • prijungtinis — prijungti̇̀nis, prijungti̇̀nė bdv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prijungtinė — prijungti̇̀nis, prijungti̇̀nė bdv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • map network drive — prijungti tinklo diską statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda ↑tinklo diskui prijungti prie ↑vietinio kompiuterio ir suteikti jam vietinio kompiuterio disko statusą – tinklo diskas gauna ↑disko vardą vietiniame kompiuteryje, tampa… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • prijungtis — prijungti̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prijungtinis — prijungtìnis, ė adj. (2) 1. NdŽ prijungiamas, prijungtas. 2. žr. prijungiamasis: Prijungtiniai sakiniai J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Klaipėda Region — History of Brandenburg and Prussia …   Wikipedia

  • Territorio de Memel — Mapa histórico del territorio de Memel (Memelland) y parte norte de Prusia Oriental …   Wikipedia Español

  • jeib — 1 jeib conj., jeĩb RŽ 1. BzBkXIII124, LB247, NdŽ žr. 1 jei 1: Jeib aš būčiau žinojus, būčiau niekaip nėjus Grl. Rodosi, jeib gali būti gražiau, tai tik pačiame danguje! Skr. Jeib būtau žinojęs, kad tu ateisi, būtau neišėjęs Stk. Jeib tu neini,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”